ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์
การออกแบบที่แข็งแรง

        1   ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์   ขนาดช่อง 5x10 ซม. สอดเท้าเข้าไม่ได้ จึงปีนข้ามยากกว่า

ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์ ช่อง 5x10 ซม.

        1   ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์   ออกแบบให้มีการเชื่อมยึดเป็นรูปตัว N เพิ่มความแข็งแรงได้อย่างมาก

ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์ รูปตัวN

 

ทนสนิมที่สุด

        2   ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์   เคลือบกัลวาไนซ์ หนา 3 เท่าของแป๊ปน้ำทั่วไป

ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์ ทนสนิมที่สุด

 

ติดตั้งได้ทั้งกับเสาเหล็กและเสาไม้

        3   ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์  

ประตูรั้ว พีพีเฟ้นซ์ บู๊ทประตูเสาเหล็ก บู๊ทประตูเสาไม้