การติดตั้งรั้วไฟฟ้า/รั้วพลังโซล่า


การติดตั้ง รั้วไฟฟ้า สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จัดการแปลงหญ้า

   


การติดตั้งรั้วไฟฟ้าพลังงานต่ำ ล้อมสวน / กั้นสัตว์เลี้ยง

 

การติดตั้งรั้วไฟฟ้า ชุดรั้วไฟฟ้าสัตว์เลี้ยง Gallagher Pet Kit จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่ให้คุณสามารถทำได้เอง เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีป้องกันสวนดอกไม้ พื้นที่หรืออาณาเขต อย่างง่ายๆ และประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง (ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (International Safety standard IEC) รั้วไฟฟ้าพลังงานต่ำ จะทำให้สะดุ้งและตกใจ เป็นช่วงเวลาสั้นๆ


การติดตั้งรั้วพลังโซล่า / การกั้นรั้วแบบเคลื่อนย้ายได้ (เสริมจากแนวรั้วถาวร)

(สำหรับกั้นสัตว์เลี้ยง และการกั้นแปลงหญ้าสำหรับสัตว์แทะเล็มแบบหมุนเวียน)การตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรั้วไฟฟ้า
 
  ติดต่อเรา       

 PP Pro Group CO., LTD      เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140          แฟ็กซ์ : +66 (0) 34 352614   โทร: +66 (0) 92-271-6678